Խուլ ամուսինը լուռ կանգնել էր ու չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու հարսանիքի ժամանակ կինը չի մոտենում իրեն․ Երբ հասկացավ պատճառը, չկարողացավ զսպել արցունքները․․․

Խուլ ամուսինը լուռ կանգնել էր ու չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու հարսանիքի ժամանակ կինը չի մոտե-նում իրեն․ Երբ հասկացավ պատճառը, չկարողացավ զսպել արցունքները․․․

Հարսա նիքը հատուկ իրադարձո ւթյուն է յուրա քանչյուր զույգի կյանքո ւմ։ Սակայն այն փաստը, որ ապագա ա-մո ւսնական զո ւյգերից մեկը փորձում է այդ օրը դարձնել հատո ւկ, չի կարող ուշադրո ւթյուն չգրավել։ Երևի թե հենց այդ պատճառով էլ ավստրալիացի Էլիզաբեթի և Սկոթի տեսանյո ւթը ստիպել է հուզվել համացանցի բազ-մաթիվ օգտատերերի։Արարողությունը տեղի է ունեցել հունվարի 27-ին՝ Սիդնեյում։


Թվում է, թե սա սովորական հար սանիք էր, սակայն Էլիզա բեթը պատրաստել էր մի փոքրիկ նվեր իր սիրելի ա-մուսնու համար։Աղջիկը հայտնվեց արարողության վայրում իր տղայի հետ «A Thousand Years» երգի ներքո։ Այս երգը հատուկ նշանակություն ուներ երիտա սարդների համար։ Երգի տակ Էլիզ աբեթը սկսեց փոխանցել երգի բառերը ժեստերի միջոցով։

Սկոթը այնքան հո ւզված էր իր ապագա կնոջ քայլից, որ չկարողացավ զսպել արցո ւնքները։ Իսկ բանը նրանում էր, որ Էլիզաբեթի ամուսինը խուլ էր։ 5 տարե կանում նա կորցրել էր լսելու ունակությունը և դրա նից հետո նա չէր կարողանում լսել որ մի ձայն։Ապագա ամուսինները ծանոթացել էին համացանցում։

Նրանց ճանապարհները հատվել էին «Tinder» ծանոթության կայքում՝ մի քանի տարի առաջ։ Էլիզաբեթին այն-քան էր դուր եկել Սկոթը, որ նրան ընդհանրապես չէր խանգարում Սկոթի խուլ լինելը։ Դրա համար էր 2 երեխա-ների մայրը սկսեց սովորոել ժեստերի լեզուն։Աղջ իկը ասում է, որ ամո ւսինը շատ ցնցված էր իր արարքից։

Նա նա յել է հարսանե կան տեսանյո ւթը մի քանի հազար անգամ։ Էլիզա բեթը որոշել էր տեղադրել տեսանյութը համացանցում և հաճելիորեն զարմացել, որ օգտա տերերը նրա արարքին այդքան դրական և լավ են մոտեցել։

Ի դեպ, երիտասարդ կինը ստացել էր բազմաթիվ մեկնաբանություններ իր արարքի համար։ Հատուկ երեխանե-րի ծնողները գրել էին աղջկան, որ Էլիզաբեթը իր արարքում նրանց հույս է տվել, որ իրենց առողջական խնդիր-ներ ունեցող երեխաները նույնպես երջանիկ կլինեն ապագայում։

Տեսանյութը դիտեք ստորև՝

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ԼԱՎ ԺԱՄԱՆՑ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Яндекс.Метрика